hymnal.pro

24 ~ O, dođimo sada pred Gospoda

1

O, dođimo sada pred Gospoda svog Sa zahvalnim srcem, jer ljubi nas Bog! Zahvalimo Njemu što rođen je Spas, Jer Bog posta čovek da spasi sve nas!

2

Zahvalimo Bogu za uzvišen dar, Što Sina nam dade da bude naš Car, Da vrati nas k sebi i spase od zla, Da bude naš Gospod i radost nam sva!

3

Zahvalimo sada, jer pravi je čas Da kleknemo smjerno i dignemo glas, Da pjevamo hvalu i damo svoj dar — To zahvalno srce i ljubavi žar!