hymnal.pro

30 ~ Galileja, Galileja

1

Galileja, Galileja, Ti dobro znaš mog Gospoda! O pričaj mi o Njemu ti, Jer slušam te pun radosti!


Pripjev

Galileja, Galileja, Ti pamtiš glas mog Gospoda! Još gledaš Ga na brijegu svom, O, pričaj mi o Spasu mom!

2

Na pijesku svom pokaži trag, Taj sveti hod, taj korak drag; I čamac svoj iz kojeg Spas Još deli kruh za gladne nas!

3

Na onaj brijeg odvedi me, Gdje tješi On sve žalosne, Gdje liječi još sve bolesti, O vodi me ka Kristu Ti!