hymnal.pro

43 ~ O Kristu pevam svaki dan

1

O Kristu pevam svaki dan, Jer je divan moj Isus! U srcu mom je Njegov stan, Jer je divan moj Isus!


Pripjev

Divan Otac i Gospod je Isus, moj Isus! Divan Otac i Gospod je Isus, moj Bog!

2

O Kristu rado pričam ja, Jer je divan moj Isus! I cijelim srcem volim Ga, Jer je divan moj Isus!

3

O Kristu svud svjedočim ja, Jer je divan moj Isus! I želim da Ga svatko zna, Jer je divan moj Isus!