hymnal.pro

3 ~ Bog je među nama

1

“Bog je među nama!” Keruvimi kliču I s veseljem Njega slave! O naš silni Bože, S ljubavlju i strahom Spuštamo pred Tobom glave Uvek si s nama Ti, svuda gde se združe Srca da ti služe!

2

“Bog je među nama!” Svemir Njemu pjeva, Klanja se i kliče slavu. Dostojan si Bože, Da Ti svako služi I prinese žrtvu pravu. Tebi čast, moć i vlast, Djela su Ti slavna, Nema Tebi ravna.

3

“Bog je među nama!” Neka cijelo Nebo I sva Zemlja Njega slave! O naš moćni Bože, Pošlji nam svog Duha Da nam Tvoju volju javi! Samo Ti nama si Mir i sreća prava, Sila, sjaj i slava!