hymnal.pro

80 ~ Ovog svetog dana sad

1

Ovog svetog dana sad u domu Tvom, Slavimo Te, Kriste, pjesmom subotnom! Hvala Ti za pomoć i dobrotu svu, Za ljepotu mira i za subotu!

2

Blagoslovi, Spase, ovaj sveti dom, I sve nas obasjaj slavom nebeskom! Po Tvom obećanju, gdje su dva il’ tri, Budi ovde s nama, Kriste, sad i Ti!

3

U sredini našoj čuj nam srca glas I za život vječni pripremaj sad nas! Ovog svetog dana vodi narod svoj Onoj vječnoj slavi, slavi nebeskoj!