hymnal.pro

89 ~ U Gospodnjem domu spremamo se

1

U Gospodnjem domu spremamo se mi Za nebeski život tam u vječnosti; Božja Riječ je izvor naše radosti Dok ne dođe Gospod naš!


Pripjev

Hvala, čast, hvala, čast, sila, moć, sila, moć, Bogu sad, Bogu sad, Bogu nek’ je slava sva! U Gospodnjem domu snagu primamo Da se za svoj vijenac hrabro borimo, Da sav zakon Božji vjerno tvorimo Svi do kraja radosno!

2

Poslije borbe slava čeka vjerne sve — Jeruzalem, gdje sam Gospod stanuje! Tamo više neće biti patnje te, Jer nas čeka blažen mir!