hymnal.pro

71 ~ Subota slavna odmor je Gospodnji

1

Subota slavna odmor je Gospodnji, Ovjenčan slavom koju ima Bog Nebo i Zemlja toga dana slave Svemoćnu ruku divnog Tvorca svog!

2

Edenskim mirom i ljepotom jutra, Subota blista divna kao san! Sunce je ljepše, Nebo nam je draže Kada nam svane nov Gospodnji dan!

3

O daj i nama Stvoritelju dragi, Edensku radost svetog dana svog; Po svojoj riječi daj nam život novi, Jer Ti si Gospod, Tvorac naš i Bog!