hymnal.pro

49 ~ Ti si, Kriste, Car i Sluga

1

Ti si, Kriste, Car i Sluga — Divan, vjeran, blag; Kao poslije kiše duga, Duši mojoj drag!


Pripjev

Ti si, Kriste, moja sreća, Mojoj duši blag! Kao miris ljetnjeg cvijeća, Srcu mom si drag!

2

Ti si umro da ja živim Vjeran, čist i prav; Zato Tebi ja se divim, Dajem Ti se sav!

3

Ti si Sunce koje blista I moj željen Grad, Zvijezda nade, uvijek ista, Na mom putu sad!