hymnal.pro

1 ~ Народни братски племена

1

Народни братски племена От вси страни на земний шар, Смирено склонете чела Пред Бога, общий Господар!

2

Той сам по чудо от пръстта По образ Свой ни е създал, За нас, за откуп от смъртта Любимия Си Син е дал!

3

Владее Той с предвечна власт, Пропита с бащинска любов; И благият Му бащин глас Фар е за нас във век веков!

4

Тържествен благодарствен химн ще пеем всеки ден и час; С езици разни, с дух един ще хвалим Тебе, Боже наш!