hymnal.pro

22 ~ Твоето Слово, Господи

1

Твоето Слово, Господи, за мен безцен е дар; сред тъмни бури и беди [: то е сигурен фар! :]

2

Във него грее любовта с най-свят, божествен плам. За всички болки на света [: лека намирам там! :]

3

Съкровище е без цена, що нищо не руши; живот, храна и светлина [: за грешните души! :]

4

О, Боже, нека то и мен да води в пътя Твой на чиста святост, път блажен [: към вечния покой! :]