hymnal.pro

36 ~ Алилуя! Светло утро

1

Алилуя! Светло утро - хубав спомен от Едем! Днес ме ние от труд свободни, събота е мирен ден! Осветен от Бога, той носи радост и покой!

2

Във този свят съботен час, пълен с едемски покой, Боже, чуй Ти нашия глас, присътвувай между нас! Благослови всички ни, с Духа Си ни изпълни!

3

Подкрепи учителите, помажи им устните; освети слушателите, за да вярват думите! Върху песни и молби ТВоя "Амин" Ти кажи!

4

Помогни деня да свършим, както го започнахме; волята Ти ние да вършим, Господарю съботни! Събота да пазим дай, тук и после в вечний рай!