hymnal.pro

32 ~ Едно чудесно място знам

1

Едно чудесно място знам, сърцето ми копней за там. Слушам гласа на Бога мой в училището съботно!

2

Там запознах се с Бога мой и Той приема ме за Свой! Аз вяра черпя и покой в училището съботно!

3

Ела и ти, послушай с нас слова от милия Исус! Подкрепяй се от Словото в училището съботно!