hymnal.pro

31 ~ Светла е зората в Господния ден

1

Светла е зората в Господния ден, с радост от небето е той позлатен; чезнат тъмни сенки, щом се Бог яви, Своя ден благослови!


Припев:

[: Той е ден :] [: на покой, :] [: свят е той :] тука и през вечността!

2

Пак изминаха шестте работни дни, с труд и грижа бяха те изпълнени; пак огря ни радост в тоз почивен ден, Богу славно посветен!

3

Нека днес тъй мине съботния ден, нека тъй да бъде от нас осветен, че накрая друга стъпка по-напред стигнем да небесний свят!