hymnal.pro

21 ~ Вий от близо и далеч

1

Вий от близо и далеч, напуснете мрака веч! Словото ви сочи път към по-светъл, райски кът.


Припев:

Слово Божие ти, всякога бъди И водител, и учител мой! Радост утешение [: в път към вечния покой! :]

2

Разумът и мъдростта там едно са с светостта! И през всички векове пази то от грехове.

3

В мрака тази светлина пъди всяка тъмнина, учи на Божи път, за да стигнем в вечний кът!

4

Тази книга на живот е най-скъпоцен имот! Винаги показва нам пътя към небесний храв!