hymnal.pro

53 ~ Исусе драгоценни

1

Исусе драгоценни, за Теб копнея аз; в грях окован, аз пъшкам в тъма и леден мраз! Нуждая се от онзи церителен поток, де Твойта кръв свещена измива всек порок!

2

Исусе драгоценни, за Теб копнея аз; окаян скитник викам за помощ в този час! Нуждая се в съмнения от Твоята любов - да ми оправя пътя и мен да е покров!

3

Исусе драгоценни, за Теб копнея аз! Ела, живей в сърце ми, ще съм блажен тогаз! А после в вечна слава, в сияйни висоти сърце ми ще възпява величието Ти!