hymnal.pro

19 ~ Чуйте тоз глас евангелски

1

Чуйте тоз глас евангелски - думите на Христа! По-сладки са от ангелски думите на Христа: "Кой се Мен надее, вечно ще живее!" [: Чудни слова, благи слова - думите на Христа! :]

2

Бог ги дава на грешните, без разлика на сан! С тях заякчава слабите И всеки е призван! Аз чрез тях ще мога да достигна Бога! [: Чудни слова, благи слова - думите на Христа! :]

3

Тези божествени слова - думите на Христа! Идват от Бога в небеса, думите на Христа! Божието ппрощение дават и спасение! [: Чудни слова, благи слова - думите на Христа! :]