hymnal.pro

67 ~ Израстна Клончец нежен

1

Израстна Клончец нежен от корен исполин, обречен в тоз свят грешен да бъде Властелин. Тоз Клончец разцъфтя, в потайна нощна доба небето проехтя!

2

Предсказал е Исая туй чудо на света; девицата Мария донесе ни Цвета! Детенце тя роди по заповед на Бога под трепетни звезди.

3

Тоз мил Цветец прекрасен, с най-сладостен аром, безцен е дар небесен от Божи светъл дом! И чудний Клончец тоз - Виделина сред мрака - е сам Исус Христос!