hymnal.pro

99 ~ Ела, Исусе мой

1

Ела, Исусе мой, стори ме да съм Твой! Сърце ми очисти, греха ми опрости!


Припев:

Ела веднага, Боже мой, в душата ми Ти дай покой! Мой греховний дълг поправи и мен снежнобял направи! [:Бял като сняг! :] Мой греховний дълг поправи и мен снежнобял направи!

2

Ти Свойта мощ яви, от грях ме избави; Духа Си Свят ми дай, води ме все към рай!

3

С небесний хляб храни, от зло ме Ти брани и всеки ден и час Ти живей в мен, мой Спас!