hymnal.pro

33 ~ О, Учителю небесни

1

О, Учителю небесни, посети ни в този час, [: помогни с молби и песни Теб да славим, милий Спас! :]

2

Твои ние чада да станем, помогни ни Ти сега! [: Дай такива да останем тука и през вечността! :]

3

Твои агънца да бъдем ние послушни всеки час, [: както Ти бе на земята Агне жертвено за нас! :]

4

О, Ти Пастирю небесни, агънцата Си води! [: Ще Ти пеем хвални песни в рая, там ни заведи! :]