hymnal.pro

28 ~ Пак безопасно преминахме ние

1

Пак безопасно преминахме ние цяла седмица от работни дни. Пак сме дошли във молитвен събор на поклонение в Божия двор. Колко е весел Господният ден, ден от Създателя благословен, ден най-приятен от всичките дни, образ на вечните ни добрини!

2

И като търсим прощение сега в славното име на Бога Христа, през този светъл ден на ценен пир вдъхни ни, Боже, Ти душевен мир! Дай ни почивка от грижа и труд! Дай ни почивка от грях и от студ! Нека ние този ден да осветим, на нашия Бог да го посветим!

3

Вред да се чеу днес радостен глас - благото слово на нашия Спас! Всякъде грешните да убеди, всякъде верните да утеши! Тъй да е всяка седмица денят, доде изминем ние земния път, после да стигнем в небесния рай, в вечна почивка и радост без край!