hymnal.pro

77 ~ Не знаем кога Той ще дойде

1

Не знаем кога Той ще дойде, на пладне или посред нощ, надвечер или в дрезгавината, ил заран, доде е тъмно ощ. Ние всякога да сме готови да пръскаме вред светлина! Делата ни нека просветнат кат фарове сред тъмнина.


Припев:

Бог наш ще дойде, Скоро ще дойде! Бог наш ще дойде Да ни отведе във небе!

2

Чудесна любов ни показа, кръвта Си проля милий Спас, остави небесната слава и жертва тук стана за нас! И всеки изкупен в кръвта Му издига свой глас на хвала, с надежда, когато Той дойде да литне в небе със крила!

3

Спасителю, за Теб копнея, ожида Те мойто сърце и чакам тук скоро да видя незримото Твое лице! Когато Ти дойдеш да съдиш света, за когото умря, тогаз мен като Свой приятел вземи Ти навеки в небе!