hymnal.pro

27 ~ Обичам да приказвам

1

Обичам да приказвам за вечните неща, на грешни да показвам Спасителя Христа. Предметът на таз повест е вечната любов, такъв предмет друг няма в тоз свят - ни стар, ни нов!


Припев:

О, колко радост има в таз повест най-любима! Открива на всемира Христовата любов!

2

Таз повест ми е мила, най-истинна от вси! В душа ми влива сила И с радост я роси! За мене Той ще стори най-чудните неща! Там всеки ще намери безброй съкровища

3

И горе с хор небесен, кога във век веков ще славим с нова песен Христовата любов, все тази стара повест ще чеум в Божи храм - сам Той за Своя почест ще я разказва там!