hymnal.pro

25 ~ Светата Библия ти все изследвай

1

Светата Библия ти все изследвай и всеки ден търси Христа! Светата цел ти все преследвай, слушай, що учи всеки час!


Припев:

Търси, изследвай! - Господ рече. Моли Го и за теб, и мен! Хлопай и искай опрощение! Бог ще даде, ще си блажен!

2

Светата Библия все изследвай! Ходи в спасителния друм, към златний град ти пътя следвай сред този световен вой и шум!

3

Светата Библия все изследавй! Не ще отпаднеш никога. Души измъчени ти довеждай при милостивия Христос!