hymnal.pro

57 ~ Хвала Теб, мой мил Спасител

1

Хвала Теб, мой мил Спасител, че на кръст за мен умря и стана ми Изкупител, да съм Твой, о, мил Христе!


Припев:

Хвала Теб, мой Изкупител, че умря за мен на кръст и стана ми Избавител от греха, от смърт и пръст!

2

Тебе, Господи, аз служа дай ми, и с небесний хляб Ти храни ме - тъй без грижа ще свидетелствам за Теб!

3

Ти предаде Си живота, скъпа кръв проля за мен! Жертвата Ти на Голгота вечно прави ме блажен!