hymnal.pro

54 ~ Блаженно да е името

1

Блаженно да е името на Господа Христа! Спасител наш и Господар е, всемощен Цар в света!


Припев:

О, ти, избраний Божи род, от грях и смърт спасен, хвала на твоя Спас блажен! Венчайте, венчайте Го, Бог благословен! Хвала, блажен Спасителю, навек благословен!

2

О, вий, простени грешници в Христовата любов! Венчайте вий Исус Христос, вам вечния покров!

3

Изкупените множества ще паднат на поклон, че бяха те нищожества, а днес - пред Божи трон!