hymnal.pro

92 ~ Живот има във поглед към Христа

1

Живот има във поглед към Христа; Исус зове: „Ела при Мен!" Земни богатства са суета, съкровище е сам Исус за мен!


Припев:

Погледни към Голгота, там живот има в Христа, щастие, мир и веселба в погледа към Голгота!

2

Внимавам във святите Му слова, вярвам във обещанията; победата ми е готова, щом гледам на Спаса страданията!

3

Когато поглеждам аз към Христа, тоз мой Спасител от греха, дава ми сила да се спася от страшните примки на Сатана!