hymnal.pro

6 ~ Господи, ние пак сме гладни

1

Господи, ние пак сме гладни, Гладни за небесен хляб, Молим ти се, нахрани ни! С таз молба стоим пред Теб! Хляб духовен, Отче, дай ни, Хляб приятен и блажен, Хляб небесен за душите Всеки час и всеки ден!

2

О, помни днес Твойто слово, Да снабдиш Ти все во все; Че на уповаващите Живий хляб ще се даде. Хляб небесен, Отче, дай ни, Хляб за нашите души, Който може да нахрани Слаби, грешни пришълци!

3

Ти сам казваш: "Който проси, Нему ще да се даде." Дай ни, молим, хляб духовен, Дай ни манна от небе! Гладни сме, но ето има Изобилие в Христа! Ти от този хляб, о, Боже, Дай, о, дай ни и сега!