hymnal.pro

35 ~ О, Божи ден, ден осветен

1

О, Божи ден, ден осветен, ти правиш ме да съм блажен! Донасяш ми ти свят покой, в душа ми мир от Бога мой!

2

О, Божи ден на радост, мир, ти за душата свят си пир! Бъди сега помежду нас чрез Своя Дух, о, Боже наш!

3

О, Господи, в тоз светъл ден да бъда аз благословен, чрез Твоя Дух възобновен, в рай да празнувам аз Твоя ден!