hymnal.pro

84 ~ Отворени са небесните книги

1

Отворени са небесните книги за във съда на сетний час; дела, думи - явни са, виж ги пред Съдника на всички нас!


Припев:

Брате, чуй, що ни вика Спас: "Готови ли сте за тоз час?" Присъда: "Недостатъчен, лек" Да не се изрече за вас!

2

Съдът е започнал от тези, що спят. Иде часът за живите! За вси решение веч се взема по писаното в книгите!

3

Кой ще устои в най-страшния тоз час? Той е час на разплатата! Знай, че за вечност Господ, наш Бог, определя заплатата!