hymnal.pro

43 ~ Мил Отче наш във небеса

1

Мил Отче наш във небеса, послушай ни тез словеса: [: О, нека името Твое навред осветено да е! :]

2

Над нас Си скиптъра прости и царството Си ускори! [: Твоята воля тук да е извършвана, както в небе! :]

3

И дай ни днес насъщний хляб, прости ни всеки грях към Теб! [: А нека ние да пристим на врага наш неумолим! :]

4

От изкушения ни пази и от губители врази! [: И дръж ни вечно настрана от примките на сатана! :]

5

Защото Твои, Господи, са сила, слава, почести! [: Над всички Ти Си Цар един и ще владееш навек! Амин! :]