hymnal.pro

98 ~ О, прибежище добро

1

О, прибежище добро, о, ти вечна Канаро! Из Господните ребра кръв изтече и вода; нека те да ме спасят и омият от греха!

2

Сълзи да проливам аз непрестанно, всеки час, никога не могат те греховете ми отне! Но Ти, вечна Канара, ме спасяваш от греха!

3

Нищо аз в ръцете си не донасям, Господи! Гол съм - даваш облекло, нищо съм - даваш добро! Гладен, жаден - ястие даваш Ти и питие!

4

В краткотрайния живот, Господи, до мен бъди! Близо в тоз плачевен дол и пред съдния престол! О, Прибежище добро, о, Ти вечна Канаро!