hymnal.pro

50 ~ Ей, всички верни Твои слуги

1

Ей, всички верни Твои слуги блажени са съвсем! Ти с мъдрост, Боже, водиш ги, Ти Си защита тем! Въздух горещ, въздух студен чрез грижта Твоя и въздух смъртно замърсен те дишат без вреда!

2

Кога беснее морето от вятър и вълни и страх владее, знаят те, че Ти далеч не Си! На бурята повеляваш Ти с мощния Твой глас! Вълни свирепи, яростни умиряваш завчас!

3

За миналите милости ние пеем Теб хвала и се надаем занапред за съща добрина. Доде сме живи, тоз живот на Теб ще посветим! И после, щом кат дойдеш Ти, със Теб ще полетим!