hymnal.pro

66 ~ Чуйте ангелския глас

1

Чуйте ангелския глас как възпява вишний Княз: "Слава в вишних Богу, ей, вред благоволение!" И земята с небеса радостно да пей хвала! :Грешниче, стани, викни: "Славний Спас се нам яви!:

2

От небесний лик възпян, Спасът вечен и блажен, и очакван, веч дойде да открий спасение! От девица се роди, Бог се въплатен яви! :Поздравете Господа, Който се всели в света!:

3

Мил привет на вишний Княз! Вечна правда е за нас! Нам яви виделина и живот сред тъмнина! Слава земна Той презря и на кръст за нас умря да ни вдигне от праха и избави от греха. Чуйте ангелския глас как възпява вишний Княз!