hymnal.pro

79 ~ Веч на вратата Бог стои

1

Веч на вратата Бог стои, на кръста що за нас умря; ще дойде да ни събере и отведе в небе!


Припев:

Иде Той, иде Той Да ни вземе в вечния покой! Ето иде, ето иде Нас да вземе на небе!

2

И знаци вред около нас все тази истина вестят: "Ще дойде скоро славний Княз." Дела ни да блестят!

3

Чада на Бога, да не спим! И до последния си час да бъдем будни и да бдим, тъй да посрещнем Спас!