hymnal.pro

45 ~ Таз радост, мир, прощение

1

Таз радост, мир, прощение, що търсим във света, извират в изобилие у Господа Христа!


Припев:

Тази радост, този мир, Небесен пир и светостта, О, потърси и сам вкуси Таз радост, този мир във Господа!

2

За всяко престъпление е всякога готов със пълно опрощение и милост, и любов!

3

Помага Той с небесна мощ през бури и вълни, кога се борим в тъмна нощ врага да победим!