hymnal.pro

68 ~ Роди се нам във Витлеем

1

Роди се нам във Витлеем във ясли Божи Син; :роди се радост, нов подем към Бога триедин!:

2

С пречудно име назован от всички племена, :от вси пророци предвещан за бъдни времена!:

3

Разнесе се по целий свят божествената вест; :падна вековният товар, започна нов завет!:

4

Завет на братство и любов, завет на светлина! :Пръснете всякъде тоз зов за нова бъднина!: