hymnal.pro

75 ~ Възкръсна силний Спас

1

Възкръсна силний Спас, остави гробен ров! Тоз, Кой умря за нас, жив е във век веков! :Пленений се освободи: смъртта Той славно победи!

2

Възкръснал е Господ и радостно сега Той вижда славний плод на Своите дела. :Ходатай за грешните,: за тях Той клетва претърпя!

3

Възкръснал е Исус! О, не плачи, земя! Свидетелствува трус и ангел в небеса: : Смъртта е веч приятел благ: и ад - обезоръжен враг!

4

О, славно тържество! Исус се съживи! И с Него - множество светии Негови! :О, няма жило веч смъртта!: На ада де е победата