hymnal.pro

24 ~ Чудната стара повест

1

Чудната стара повест за вечните неща кажи ми ти, кажи ми за Господа Христа! О, разкажи ми просто как Божи Син дойде, защото много слаб съм, като едно дете!


Припев:

Чудната стара повест Кажи ми ти, кажи ми За вечното спасение - Кажи ми за Христа.

2

Таз повест за спасение с усърдие кажи! Защото Господ търси и мене да спаси! Същата много пъти, моля ти се, разкажи, защото аз забравям тез славни истини.

3

Тоз свят да не ми стане съблазън и беда, кажи ми пак таз повест, кажи ми за Христа! А и когато слава небесна се яви, да чуя пак тази повест: "Христос те изцели!"