hymnal.pro

47 ~ О, Ти, велик и славен Цар

1

О, Ти, велик и славен Цар, на целия всемир Творец и Съдия, и Господар, наш Благодетел и Отец!

2

Аз моля Те, о, помогни чрез Тебе да се укрепя, световните злочестини да мога аз да претърпя!

3

Велик Си, Боже, само Ти! Нищожен аз и твърде слаб! От зло и напаст защити мене - смирения Твой раб!

4

Сърцето ми Ти опази с нищо да се не оскверня; съвсем ме Ти преобрази името Ти да не петня!