hymnal.pro

34 ~ Радостни са днеска нашите сърца

1

Радостни са днеска нашите сърца, свободни от земни грижи, суети; в тоз ден се събират Божиите деца, за да хвалят Бога с песни си святи!

2

Не камбанения сладък, хубав звън тегли ни при Бога, привлича ни тук - до нас, що се молим пред Божия трон, от небе достига Божи дивен звук!

3

Забравете днес вий земните грижи, вземете от Духа Божи благодат! И всеки при Бога да се приближи в този ден покиен, от вси дни най-свят!

4

Всички днес дойдете с радостни сърца от близ и далеко по световний шар! Повдигнете горе вашите лица и служете вярно на всевишний Цар!