hymnal.pro

86 ~ Преди хиляди години

1

Преди хиляди години от Синай дочу се глас, Бог закона Си изрече, що достигна и до нас. :Чуй, що вика Господ Бог: "Освен Мен да нямаш Бог!":

2

От върха на планината чуй се силен тръбен звук; спри се, о, народе Божи, Твоят Бог говори тук: :"Не прави си ти кумир, Мене се покланяй в мир!":

3

Ветрени крила Го носят, хали гледат Го в лице; нека целий свят да чуе, всек да вземе присърце: :"Святото ми име ти с страх и почит говори!":

4

Все във същий час тържествен, в буря и мрак като нощ, с трепет, о, човече, слушай, що говори Бог твой с мощ: :"Съботата, Моя ден, ти пази - ще си блажен!":

5

И родители почитай, чуждия живот щади, свят бъди и целомъдрен, чужд имот ти не кради! :Знай, кат свършиш този път, Бог ще те извика в съд!:

6

Истината да обичаш, със лъжата влез във бой, никога не пожелавай туй, що има ближний твой! :Щом почиташ тоз закон, ти ще влезеш в вечний дом!: