hymnal.pro

71 ~ Исусе, с наште грехове

1

Исусе, с наште грехове Ти натоварен бе; най-тежки мъки изтърпя и свята кръв проля!


Припев:

О, как е Спасът милостив, Прощава грехове! Със вяра в Него ще съм жив До вечни векове!

2

Умря Той да помилва нас, живот да ни даде! Когато дойде сам Христос, нас в рай ще заведе!

3

Живей Ти в мене, о, Христе, с Отца царувай там! Обител Своя туй сърце Ти направи и храм!