hymnal.pro

97 ~ Такъв, какъвто съм

1

Такъв, какъвто съм, със срам, без всяко извинение, при Теб аз, грешен, в Твоя храм дошел съм, Божи Агнец скъп!

2

Какъвто съм, във Твойта кръв е мойто упование! Във вечната Твоя любов аз вярвам, Божи Агнец мил!

3

Такъв, какъвто съм: борби отвън, отвътре страхове, Ти Покровител ми бъди! Дошел съм, Божи Агнец скъп!

4

Какъвто съм: сляп, сиромах, за здраве и спасение, за избавление от грях дошел съм, Божи Агнец мил!

5

Какъвто съм, но вярвам аз във Твойто обещание! Затуй покорно този час дошел съм, Божи Агнец скъп!