hymnal.pro

44 ~ Твоята върховна воля

1

Твоята върховна воля нек от всички ме лиши, за едно се само моля, с туй ме, Боже, утеши: дай сърце ми да питае дух доволен и смирен, да е тих, да не роптае и сред бурите - засмян!

2

Дай ми сила, дай ми ревност - маловерен съм и слаб; помогни ми и във вечност да пребъда аз Твой раб! Нека сладката надежда, Господи, че аз съм Твой, все по-близо ме завежда до Теб и Твоя покой!