hymnal.pro

48 ~ Исус, туй чудесно име

1

Исус - туй чудесно име пълно е със благости! Дава то във всяко време мир, любов и радости!


Припев:

[: Славно е, славно е да се вярва в туй име!:]

2

Във Исусовото име ще вървим ние все напред; чрез Него ще победиме наште врагове навред!

3

Колко скъпо за нас име е това на наший Спас, от греха ни то избавя и е силен щит за нас!

4

О, възпейте вий туй име, разгласете го навред, докле целий свят го чуе и ще му даде ответ!