hymnal.pro

29 ~ О, ден на радост свята

1

О, ден на радост свята, молитви и поклон, кога вести земята небесния закон! О, ден пресвят, тържествен, за отдих и покой! Небесен ден Божествен, най-светъл ден е той!

2

Църковните олтари днес канят вси души: деца, младежи, стари Бог там ще утеши! Празнува днес земята деня на радостта! Ликуват небесата, царува любовта!

3

Творбата на всемира привърши Бог в тоз ден. Затуй в нас не умира тоз спомен осветен! Прославяме със радост небесния Отец в тоз ден, изпълнен с святост от нашия Творец!

4

Забравили тревога в почивния ден свят, приемаме от Бога особна благодат! О, ден пресвят, тържествен, за отдих и покой! Небесен ден Божествен, най-светъл ден е той!