hymnal.pro

74 ~ Исус Христос възкръсна!

1

Исус Христос възкръсна! Жив е сионский Цар! И на небе възлезна, над всички Господар! На ада Победител - това ни Той яви - и всемогъщ Спасител на верните Свои.

2

Небесни колесници очакват тържество и ангели безбройни там пеят във едно: "Широко отворете небесните врата и с радост приемете тоз славен Цар - Христа"!

3

Кой е тоз Цар на слава? Всемогъщият Господ! Той нам свободно дава спасение и живот. Най-славен Той е ратник и силен е във бран, и Княз е, и Началник между небесний стан!

4

За нас веднъж отхвърлен, охулен и презрян, от грешни бе осъден, разпет и умъртвен! Но в третий ден възкръсна сионский славен Цар и горе Той възлезна, над всички Господар!