hymnal.pro

93 ~ На непорочний Агнец

1

На непорочний Агнец, Спасител мой и Цар, възлагам аз греха си със тежкий му товар. О, как ме съжалява за мойта слепота и ме освобождава от грях и от смъртта!

2

Исус, тоз Божи Агнец, за нас вси бе разпнат! Как волно Той понесе греха на целий свят! О, чудна Божия милост - умрял е Той за мен! Без грях бе Той осъден, а аз, грешник, спасен!

3

Възлагам на Исуса неволя и тъга - на слабостите Той е Церител всякога! Аз слаб съм и във нужда - Той знай ми болестта и помощ аз намирам при Него в пълнота.

4

Желая да приличам чрез Божия благодат на Господа Исуса: смирен, тих, кротък, свят! О, с Него да живея в небесен дом и аз! С небесен лик да пея хвала на моя Спас!