hymnal.pro

73 ~ Живота Си за теб

1

Живота Си за теб Аз дадох, твоя Спас, от смърт да те спася пролях кръвта Си Аз! Умрях на кръст ти да си жив и в вечността щастлив! До смърт за тебе Съм страдал! За Мен ти що си дал?

2

Оставих светъл дом, оставих слава там; във земна тъмнина дойдох - теб светлина! Престол оставих за беди, и ангелски среди; ти нещо - помисли - дали за Мен оставил си?

3

За тебе Аз страдах, в пот кървав се облях, от тежка скръб обзет, на кръст Аз бях разпет! Езикът ти, о, грешниче, не мож го изрече! Сега добре си помисли - за Мен страдал ли си?