hymnal.pro

40 ~ О, съботно училище

1

О, съботно училище, Божие светилище, показваш ми към Бога друм, радваш сърце и ум!

2

В теб уча аз, че зарад нас търпял Спасителят на кръста смърт, от грешни срам, та дал спасение нам!

3

Благодарим Ти, Отче наш, най-верен Си наш Страж! Ти и до днес с любов сега държиш ни при Христа.

4

О, съботно училище, Божие светилище! В душата ми ти радост влей и в пътя ми все грей!